Baulies Corredoria d’Assegurances S.L. - Què oferim


Què oferim

Assegurances de vehicles (autos, camions, motos, tractors, vehicles industrials, ...).
Transport de mercaderies.
Defensa jurídica conductors.
Retirada de carnet.
Assistència en viatge.

Responsabilitat civil.
Embarcacions.
Caça - Pesca.
Cavalls - Mascotes.

Assegurances personals.
Vida.
Accidents.
Accidents-Vida col·lectius/conveni.
Malaltia.
Gestió sepeli - Decés.
Estalvi jubilació.
Estalvi inversió.
Plans de pensions, PPA, PIAS.
Assegurances d’esquí.

Assegurances patrimonials.
Multirrisc Llar.
Multirrisc propietaris d’edificis.
Explotacions agropecuariès.
Multirrisc  Comerç.
PYME.
D&O.
Incendis.
Contingències.
Avaria maquinària - Equips electrònics.
Tot risc de la construcció.
Assegurança decenal.
Baulies Corredoria d’Assegurances S.L.