Baulies Corredoria d’Assegurances S.L. - Què oferim


Què oferim

Assegurances de vehicles (autos, camions, motos, tractors, vehicles industrials, ...).
Ransport de mercaderies.
Defensa jurídica conductors.
Retirada de carnet.
Multirrisc caravanes.
Assistència en viatge.
Assegurances d’esquí.

Responsabilitat civil.
Embarcacions.
Caça - Pesca.
Cavalls - Mascotes.

Assegurança sanitària.
Estalvi jubilació.
Estalvi inversió.
Plans de pensions.
Vida.
Accidents.
Malaltia.
Gestió sepeli - Decés.

Assegurança llar.
Multirrisc propietaris d’edificis.
Explotacions agropecuariès.
Multirrisc industrial - Comerç.
D&O.
Incendis.
Contingències.
Avaria maquinària - Equips electrònics.
Accident s/ Vida col·lectius.
Tot risc de la construcció.
Assegurança decenal.
Baulies Corredoria d’Assegurances S.L.